HestiCare

Video monitoring

De komende jaren zal door de stijgende zorgvraag de behoefte aan personeel steeds groter worden. Maar zorginstelling kunnen in de toekomst steeds moeilijker aan nieuwe personeel komen. Ondertussen wordt de cliënt steeds kritischer en mondiger, waardoor de zorg aan steeds meer eisen en wensen zal moeten voldoen. Zorginstellingen worden steeds vaker getoetst op de kwaliteit van zorg en het eindesultaat daarvan. Op basis van deze uitkomsten zal de client een keuze maken.

Op basis van een beproefde technologie

HestiCare levert video monitoring om het primaire zorgproces te ondersteunen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het Genetec Omnicast platform. Een betrouwbare en beproefde technologie die ondere andere ook op Schiphol en door de K.L.P.D wordt ingezet. Bovendien kent dit systeem veel functionaliteiten. Denk hierbij aan mobiele toepassingen en video intelligency om gevaarlijke of ongewenste situaties automatisch te herkennen.

Net als alle andere oplossingen die HestiCare levert, voldoet Video monitoring aan de volgende eisen:

  ● Toekomstvast
  ● Open standaards
  ● Software gescheiden van hardware
  ● Leverancier onafhankelijk
  ● IP-gebaseerd
  ● Gebruiksvriendelijk

Bij de ontwikkeling van onze video monitoring oplossing hebben we de mens (zorgvragen en zorgverlener) en het zorgproces duidelijk centraal gesteld. Vanwege onze uitgebreide kennis en ervaring op dit gebied en onze technische kennis, zijn we hier erg goed in geslaagd.

Video monitoring toepassen

Zowel voor intramurale als extramurale cliënten

Video monitoring kan bijzonder veel voor uw zorginstelling betekenen Zowel voor intramurale als voor extramurale cliënten. De inzet van video monitoring bij extramurale cliënten betekent dat zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Dit sluit precies aan bij wat de cliënt nu en in de toekomst wil en wat nodig is in verband met de stijgende zorgvraag.

Video monitoring wordt in de volgende situaties succesvol ingezet:

  ● Zelfstandige woningen.
  ● Kleinschalige woonvoorzieningen waar ’s-nachts geen zorg aanwezig is.
  ● Huiskamers in verpleeginstellingen.
  ● PG-afdelingen voor toezicht op afstand tijdens afwezigheid van de woonbegeleider/verzorger)
  ● Slaapkamers, zodat de nachtelijke ronde niet meer behoeft te worden uitgevoerd.

Signaleren / Alarmeren

Video monitoring kan worden voorzien van tal van signaal en alarm functies. Kamers kunnen worden voorzien van een oproepknop, sanitaire ruimtes kunnen worden voorzien van trekkoorden. Op PG afdelingen kan worden gewerkt met sensortechnologie voor dwaaldetectie en valpreventie

Slimme camera’s signaleren afwijkingen in beeld en geluid

Alarmen worden automatisch door het video monitoring platform gegenereerd, vastgelegd en kenbaar gemaakt met beeld en geluid. Door middel van monitoring en “slimme” camera’s kunnen bij cliënten afwijkende situaties worden gesignaleerd.

Er kan ook worden gewerkt met akoestische bewaking. Bijvoorbeeld om oriëntatie- of plasroutes te realiseren en om meldingen te doen. Deze meldingen worden doorgestuurd naar een pc bij een zorgcentrale of een eigen medewerker. Maar ook naar de smartphone / ipad van de zorgverlener die in de buurt is. Hier vanuit kan direct met behulp van de camera direct ingekeken worden in de desbetreffende ruimte. Vervolgens kan de situatie worden beoordeeld en worden bepaald of hulp noodzakelijk is. Hiermee voorkomt u het lopen op valse en/of onterechte alarmen.

Op smartphone of tablet

Actie ondernemen op basis van Video Monitoring meldingen hoeft net altijd vanaf een centraal punt gecoördineerd te worden. Met de nieuwe zorgcentrale kunnen meldingen op basis van beeld en geluid, doorgegeven worden naar medewerkers met een smartphone of tablet. Hierdoor is het mogelijk om flexibeler en efficiënter te werken.

De ervaringen met video monitoring

Medewerkers geven aan dat zij door de inzet van video monitoring meer toe komen aan de uit te voeren zorgtaken. Zij worden fysiek minder belast omdat er minder op en neer hoeft te worden gelopen.

Bij de instellingen waar video monitoring in de huiskamer wordt toegepast, ervaren zorgmedewerkers het als een paar ‘extra ogen’. Het geeft een geruster gevoel wanneer zij voor zorgtaken de huiskamer (tijdelijk) moeten verlaten. Zij geven ook aan dat deze rust een positieve bijdrage levert aan het welzijn van de bewoners.

Neem contact met ons op als u meer wilt weten over Video Monitoring