Versterken, verlichten en verbinden

1 Reactie

geemeente-mantelzorg-professionele-zorg“Mantelzorg niet verplichten, maar versterken, verlichten en verbinden.” Dat is kort samengevat de kern van de brief die Staatssecretaris Martin van Rijn in het weekend van 20 juli naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Hoewel de maatregelen nog concreet uitgewerkt moeten worden, is de denkrichting in ieder geval helder en die sluit goed aan op de maatschappelijke ontwikkelingen.
Ook waar het gaat om de versterking van de mantelzorger in de WMO, waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn.

Gemeenten gaan de komende jaren een cruciale rol spelen op zorggebied. Een logische stap want de uitdagingen waar de overheid voor staat om de zorg betaalbaar te houden, vragen om het organiseren van een integrale aanpak op lokaal of regionaal niveau. Dus samenwerkingsverbanden tussen netwerkpartners die innovatieve oplossingen moeten vinden voor een toenemende zorgvraag, waarbij de beschikbare financiële middelen in het meest optimistische scenario gelijk blijven, maar waarschijnlijk minder zullen worden. Dit vraagt om een andere invulling van taken door gemeenten, zorginstellingen en welzijnsorganisaties. Het gaat hierbij niet alleen om het opbouwen van nieuwe externe relaties (bijvoorbeeld de zorginstelling die meer met de gemeente te maken zal krijgen in plaats van het zorgkantoor), maar ook om een andere denkwijze. Want de traditionele zorgaanpak werkt niet langer in een wereld waarbij met minder geld meer moet worden geleverd.

In discussies met gemeenten merken wij vaak dat innovatie vaak wordt ingevuld door de professionele zorgverlener te vervangen door een mantelzorger of vrijwilliger. Tijdens de zogenaamde ‘keukentafelgesprekken’ wordt gekeken of de familie nog een steentje kan bijdragen of dat vrijwilligers wat kunnen betekenen. Dat is in veel gevallen ook mogelijk, maar we moeten er wel alert op zijn dat de mantelzorger niet overbelast raakt. Ook bij een brainstormsessie met ambtenaren van één de vier grootste gemeenten bleek deze traditionele benadering van het ‘keukentafelgesprek’ nog heel centraal te staan.

Er wordt nog onvoldoende gekeken naar de mogelijkheden die technologie en andere innovatieve hulpmiddelen bieden. Dit om de zelfredzaamheid van mensen te vergroten, mantelzorgers zoveel mogelijk te ondersteunen of te ontzien en de communicatie tussen cliënten, zorgprofessionals, mantelzorgers en vrijwilligers te verbeteren. Dat is jammer. Want de kans is groot dat mantelzorgers en vrijwilligers hierdoor vaak onnodig worden belast. Zorginstellingen en welzijnsorganisaties kunnen dit in hun contacten met gemeenten onder de aandacht brengen en er op lokaal niveau voor zorgen dat recht wordt gedaan aan het daadwerkelijk versterken, verlichten en verbinden van mantelzorg.

1 reactie op Versterken, verlichten en verbinden

 1. R.v.d.Geer

  LS.

  Als mantelzorger voor mijn broer heb ik vorige week een
  brief aan zijn case manager en zijn huisarts gestuurd. Deze brief was geschreven met een zelfde soort strekking als van dit artikel, In dit bovenstaande vrij algemene artikel is hetgeen ik steeds weer tegenkom binnen hulpverlening nog beter verwoord, en dus ook door vele andere al gesignaleerd.
  Goed dit te lezen ik zie het dus niet alleen. Af en toe voel ik me Don Quichote, een feest van herkenning.

  Groet R.v.d.Geer

   

Reageer