HestiCare

HestiCare | Networks

Wikipedia over netwerken

Een bedraad netwerk is een computernetwerk waarin de datacommunicatie plaatsvindt via een netwerkkabel. Het begrip raakte pas in het begin van de 21e eeuw in zwang, toen het draadloos netwerk populair werd. Voorheen waren in feite alle gangbare netwerken bedraad.

Nadeel van een bedraad netwerk is dat kabels moeten worden
aangelegd en dat is kostbaar en tijdrovend.
Is deze klus eenmaal geklaard, dan blijkt bedraad een voordeel
te zijn: betrouwbaarheid en beveiliging zijn prima voor elkaar.

Een draadloos netwerk is een computernetwerk of telefoonnetwerk
waarbij de aangesloten apparaten niet via fysieke koperen kabels
of glasvezelkabels communiceren, maar via elektromagnetische
straling (radiosignalen, licht).

Omdat draadloze netwerken geen fysieke verbinding nodig hebben
zijn deze netwerken inherent gevoelig voor aanvallen van buitenaf.
Dit wordt in de regel ondervangen door encryptie zoals WEP en
zijn opvolgers zoals WPA en WPA2.

Voor de keuze van het juiste netwerk is uw situatie en de voor u vereiste set van toepassingen leidend. HestiCare stelt zich hierbij op het standpunt dat netwerken bedraad moeten worden uitgevoerd, slechts wanneer dit voor de toepassing noodzakelijk is.

In de praktijk zien we nog vaak dat meerdere netwerken naast elkaar worden aangelegd. Bijvoorbeeld een netwerk voor vaste telefonie (analoge bekabeling) en netwerk voor draadloze telefonie (DECT), een netwerk voor mobiel (GSM), een netwerk voor data (Wifi), een netwerk voor personenalarmering (al dan niet draadloos), een netwerk voor dwaaldetectie (lussen in de vloer) en een netwerk voor toegangscontrole (separate bedrading). Ieder netwerk vraagt onderhoud en beheer. Bovendien heeft elk netwerk zijn eigen apparatuur, waardoor verzorgenden vaak uitgerust moeten worden met meerdere toestellen tegelijkertijd.

Veel toepassingen kunnen van hetzelfde netwerk gebruik maken!

Wist u dat veel toepassingen tegenwoordig van hetzelfde netwerk gebruik kunnen maken? En realiseert u zich dat uw medewerkers hierdoor slechts een enkel toestel (smartphone) nodig hebben, om gebruik te maken van al deze toepassingen (Apps)? Wist u dat u al prima kunt bellen over Wifi? En wist u dat dwaaldetectie ook al over een Wifi netwerk kan plaatsvinden?

HestiCare heeft ervaring in zowel bedrade als draadloze netwerken, en begeleidt u in het maken van de juiste keuzes voor uw specifieke situatie. Waar mogelijk zet HestiCare in op mobiele netwerken, simpelweg omdat verzorgenden tijdens hun werk over alle toepassingen moeten kunnen beschikken. Betrouwbaarheid en kwaliteit van het netwerk staat hierbij voor HestiCare voorop.

HestiCare begeleidt u in de keuze van het juiste netwerk, de dimensionering en de aanleg hiervan. Tot en met de implementatie en de nazorg!

Neem contact op als u met ons over uw netwerk wilt praten