HestiCare

HestiCare | Community

Ontwikkelingen op welzijnsgebied

Gemeenten zullen de komende jaren gaan inzetten op de zelfredzaamheid en de zelfstandigheid van ouderen en gehandicapten. Ook zal doelbewust worden ingezet op het vergroten van de participatie en de onderlinge betrokkenheid van deze doelgroepen.

Het aantal mogelijkheden dat het internet te bieden heeft is ongekend. Er wordt volop met elkaar gecommuniceerd. Vaak via sociale media in de vorm van communities. Maar niet iedereen weet daar gebruik van te maken en dat geldt zeker voor ouderen. Bij hen ontbreekt het vaak aan computerkennis en al helemaal aan de kennis om van het internet en sociale media gebruik te kunnen maken. Daar komt bij dat de drempel erg hoog is om deze vaardigheden eigen te maken. Ontzettend jammer want het gebruik er van biedt juist ouderen erg veel voordelen.

Zelfstandigheid

Dor de inzet van gebruiksvriendelijke internet toepassingen neemt de zelfstandigheid toe. Een eenvoudig voorbeeld daarvan is online boodschappen doen. Mensen die dit niet kunnen, zijn en blijven afhankelijk van anderen. Maar ook toepassingen als Zorg op Afstand en Video Monitoring zijn toepassingen die ervoor zorgen dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

Deelnemen aan de maatschappij

De inzet van internet toepassingen stimuleert ook de participatie, het voorkomt vereenzaming en het versterkt de onderlinge band tussen de bewoners in een wijk. Voor wat betreft dat laatste, kan het helpen om wijknetwerken tot stand te brengen.

Digitaal ontmoeten

Veel ouderen zijn minder mobiel. Dit belemmert hen deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer. Met een digiale ontmoetingsfunctie, kunnen ouderen eenvoudig live in contact komen met zorgverleners, familie, mantelzorgers en andere senioren in de buurt. Het toevoegen van wijk- en wooninformatie, praktische informatie voor in en rondom het huis en de het toevoegen van bijvoorbeeld lokale bezorg services maakt de digitale ontmoetingsfunctie compleet.

Voorbeelden van HestiCare | Community

Neem contact met ons op als u meer wilt weten over HestiCare | Community