HestiCare

HestiCare | Apps

De smartphone maakt het mogelijk om op elke plek informatie met elkaar uit te wisselen. Zeker voor de zorgsector biedt dit ongekende mogelijkheden. Denk aan de zorgverlener bij de cliënt thuis, of de arts bij het ziekbed van zijn patiënt. Gegevens kunnen te allen tijde worden geraadpleegd, maar ook direct worden geactualiseerd.

HestiCare ontwikkelt in nauw overleg met de gebruikers de hiervoor benodigde apps om de informatie op de smartphone te kunnen presenteren. Vaak is hierbij de grootste uitdaging om gegevens uit meerdere systemen te halen en te integreren. Vaak is de informatievoorzieningsstructuur van zorginstellingen historisch gegroeid. Systemen zijn hierdoor soms moeilijk aan elkaar te koppelen. HestiCare maakt hiervoor echter gebruik van Intersystems. Een zogenaamd mid-office systeem dat als een tussenlaag kan worden gezien tussen de bestaande informatiesystemen (back-office) en nieuwe functionaliteiten voor eindgebruikers (front-office).

Uw zorgproces optimaal ondersteund met de nieuwste technologie!

Hierdoor wordt het eenvoudig om APPS te ontwikkelen, maar natuurlijk kunnen ook andere platforms voor gebruikers hiermee worden ondersteund. De meeste vooraanstaande ziekenhuizen, labo’s en leveranciers van medische toepassingen wereldwijd, maken gebruik van deze technologie van Intersystems (EMIS, EPIC, iSOFT, McKesson, JAC, Siemens Healthcare, Torex Healthcare, Trak Healthcare). Dit heeft alles te maken met de functionaliteit, maar vooral ook met de betrouwbaarheid van het systeem.

Op deze wijze kunnen wij op effectieve en efficiente wijze applicaties ontwikkelen. Zo wordt uw zorgproces optimaal ondersteund met de nieuwste technologie!

Neem contact met ons op als u meer wilt weten over HestiCare | Apps