HestiCare

HestiCare | Alert

Bij HestiCare | Alert staan alarmering en signalering centraal. Maar hier kunnen tal van functies aan worden gekoppeld, waardoor het zorgproces een stuk eenvoudiger en efficienter wordt. Hieronder een aantal mooie voorbeelden daarvan. Meer weten? Neem direct even contact met ons op.

Video monitoring

Op basis van een beproefde technologie

Videomonitoring kan worden ingezet om de zorg effectiever en efficiënter te maken. HestiCare levert al sinds 2007 video monitoring systemen aan zorginstellingen ten behoeve van het primaire proces. Meer>>

Domotica

Domotica is de integratie van technologie en diensten voor een betere kwaliteit van leven en wonen. Domotica in de zorg op basis van IP is de sleutel tot de toekomst. Een toekomst van tegenstellingen:

    ● Vergrijzing versus ontgroening
    ● Veel zorgbehoefte versus personeelstekort
    ● Langer zelfstandig wonen versus eenzaamheid en onveiligheid

 

De zorg ontlasten en meer regie, comfort en veiligheid voor gebruikers

Voor HestiCare een missie om met doordachte technologische toepassingen uw zorg te ontlasten. En tegelijkertijd bieden we de gebruikers meer regie, comfort, privacy en veiligheid. We helpen u een vanuit de zorg gedreven resultaat te bereiken. Met de behoeften van de gebruikers of uw organisatie als vertrekpunt. Er wordt een duidelijke scheiding aangebracht tussen vraag en oplossing (technologie). Een technologische push wordt zo voorkomen. Vanwege de snelheid waarmee technologische ontwikkelingen plaatsvinden is dit essentieel om tot een toekomst vaste oplossing te komen.

We analyseren de vraagzijde, we stellen een functioneel programma van eisen op, gevolgd door een technish rapport.Bestaande en bewezen technologieën worden goed geïntegreerd. Zo komen we tot de beste oplossing. HestiCare heeft de afgelopen jaren diverse projecten gerealiseerd. Van analyse tot implementatie en integratie binnen het zorgproces. Hoe vroeger u bij bijvoorbeeld nieuwbouw of renovatie start met het analyseren van de wensen, hoe beter.

Camerakoffer

Op afstand meekijken met verpleegtechnische handelingen

eHealth toepassingen zoals videomonitoring moeten overal kunnen werken. Daarom heeft HestiCare de Camerakoffer ontwikkeld. Heel handig om bijvoorbeeld een arts op afstand mee te laten kijken bij wondverzorging.
Meer>>

Zorg op Afstand

Zorg op afstand draagt bij aan het efficiënter en effectiever inzetten van personeel. En het bevordert de zelfredzaamheid van mensen met een zorgvraag. Bijvoorbeeld met Beeldbellen Plus. Een gebruiksvriendelijke manier om te bellen met uitstekende beeldkwaliteit. Hierdoor heeft de gebruiker de mogelijkheid om te worden ondersteund bij de dagelijkse gang van zaken. Zorg op afstand kan vaker worden ingezet dan u denkt. De fysieke aanwezigheid van een hulpverlener is nou eenmaal niet altijd nodig. Beeldbellen heeft vergeleken met een gewoon telefoongesprek, een grote meerwaarde. Beelden zeggen meer dan woorden. Even zien hoe het met iemand gaat. Snel een goede indicatie krijgen van de gezondheidstoestand van een cliënt. Met de beeldtefoon kan ook de videodeurintercom worden bediend en kan de deur worden geopend.

Ondersteuning bij de dagelijkse gang van zaken met Beeldbellen Plus

Naast Beeldbellen Plus ontwerpt en ontwikkelt HestiCare complete digitale communicatieplatformen voor verschilende doelgroepen. Hierin kunnen alle functies in worden opgenomen waar in uw situatie vraag naar is. Een webbased applicatie met een duidelijk en gebruiksvriendelijk dashboard, wat toegang geeft tot alle functies. Voor beeldbellen wordt gebruik gemaakt van videocommunicatie op basis van open standaarden.

Een mooi voorbeeld van zorg op afstand? Het Manusje

Neem contact met ons op als u meer wilt weten over HestiCare | Alert