langer-zelfstandig-thuis-toolkitDe Langer Zelfstandig Thuis Toolkit is een set direct inzetbare oplossingen die ervoor zorgen dat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. De onderdelen in de toolkit zijn niet zomaar gekozen. HestiCare heeft onlangs uitgebreid onderzoek verricht naar de knelpunten rondom de zelfredzaamheid van ouderen in de toekomst. Op basis van de meest voorkomende knelpunten binnen de thema’s veiligheid zelfredzaamheid en sociale
betrokkenheid is de toolkit ontwikkeld.

Veiligheid

Dwaaldetectie

TRACKTRACEMet ‘Dwaaldetectie’ zijn mensen met geheugenproblemen (bijvoorbeeld dementie) op basis van een navigatiesysteem te localiseren. Mantelzorgers of hulpverleners kunnen met een druk op de knop precies zien waar de cliënt zich bevindt. Bovendien kunnen vooraf zones worden ingesteld (geofencing). Zodra de cliënt zich buiten deze zone begeeft ontvangt de mantelzorger of hulpverlener een alarm. De precieze positie is direct op een digitale kaart zichtbaar. Ook vanaf smartphone of tablet.

Deurdetectie

DEURDETECTIE‘Deurdetectie’ zorgt ervoor dat er een sms bericht naar de mobiele telefoon van de mantelzorger wordt gestuurd als binnen een bepaalde tijdzone de cliënt de woning dreigt te verlaten. Hierdoor worden onveilige situaties voor de cliënt voorkomen. Het systeem is overal inzetbaar. Er is geen internet verbinding voor nodig en ook geen stopcontact.

Voordeurtoezicht

VOORDEUR‘Voordeurtoezicht’ is een deurbel met een camera. Zodra erbij de cliënt op de bel bij de voordeur wordt gedrukt, wordt er via het internet een signaal naar de smartphone van de mantelzorger of de cliënt zelf gestuurd. Vervolgens wordt er een audio/video verbinding tot stand gebracht, zodat er met de persoon aan de voordeur kan worden gecommuniceerd voordat er open wordt gedaan. De installatie is eenvoudig. Een stroomtoevoer is niet nodig.

Zelfredzaamheid

Personenalarmering (Audio)

PAMet ‘Audio Personenalarmering’ kan de cliënt met een druk op de knop een spreek-luister verbinding tot stand brengen met de mantelzorger of een hulpverlener. Ook de locatie van de client wordt direct doorgegeven. ‘Personenalarmering’ werkt overal, dus ook in het buitenland.

Beeldoppas App

BEELDOPPASHiervoor wordt een camera in de woning van de cliënt aangebracht. Het activeren van de verbinding gebeurt automatisch op basis van audio of video detectie. Denk hierbij aan onverwachte harde geluiden of als een cliënt valt. De mantelzorger of hulpverlener ontvangt het alarm op een smartphone of tablet, waarna de verbinding tot stand wordt gebracht en er een goede inschatting van de situatie gemaakt kan worden.

Sociale betrokkenheid

Beeldbellen

BEELDBELLENVia een eenvoudig te bedienen interface op een beeldtelefoon of een tablet kan gemakkelijk contact worden gelegd met hulpverleners, mantelzorgers, vrienden of familie. Voor mensen met dementie is de beeldtelefoon heel geschikt, omdat het opnemen van de hoorn een logische reactie is op het traditionele geluid van een overgaande telefoon. Aan Beeldbellen kunnen tal van functies worden toegevoegd, zoals een gedeelde agenda of herinneringen.

Voor wie is de toolkit bedoeld?

Cliënten

Al deze oplossingen zorgen ervoor dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Hiermee biedt de toolkit” de oplossing voor de problematiek die de huidige ontwikkelingen in de zorg met zich meebrengt. Namelijk dat er steeds vaker een beroep zal worden gedaan op de zelfredzaamheid van de cliënt.

Mantelzorgers

Voor de mantelzorger die de zorgtaken rondom de cliënt de komende jaren zal zien vergroten, is de toolkit een bijzonder goed hulpmiddel. De oplossingen in de toolkit bieden rust, veiligheid en ze besparen tijd.

Zorginstellingen

De Langer Zelfstandig Thuis Toolkit biedt zorginstellingen een set eenvoudig inzetbare, maar zeer effectieve oplossingen die de zelfredzaamheid en daarmee de kwaliteit van leven de cliënt vergroot. Bovendien kan door de inzet van de toolkit een flinke kosten- en tijdbesparing binnen de organisatie worden gerealiseerd.

Woningcorporaties

Voor woningcorporaties die op basis van het thema ‘langer zelfstandig thuis wonen’ ouderen een goede service willen verlenen is de toolkit een prima hulpmiddel.

Neem voor meer informatie over de toolkit contact op als u met ons op