“Tekstwerk van Sas” op zoek naar het persoonlijke verhaal

Reageer  

logo TEKSTWERK VAN SAS

Saskia Maters, professioneel tekstschrijver uit Gendt, brengt voor HestiCare het persoonlijke verhaal achter de klant in beeld. Sfeerproeven op locatie noemt ze dat. Zo heeft Saskia een bezoek gebracht aan Zorgvoorziening Merlijn in Doornenburg, waar HestiCare de zorgtechnologie en de communicatiesystemen heeft verzorgd. En dat levert leuke en boeiende ontmoetingen op, zoals u kunt lezen in het volgende artikel.

Binnenkort gaat Saskia op bezoek bij een gebruiker van een “Slimme Deurbel”; een mooie toepassing om veilig zelfstandig thuis te blijven wonen. Hierover in de volgende nieuwsbrief meer.


Zorgvoorziening Merlijn Doornenburg: “Zien en gezien worden”

Reageer  

merlijn_logoBij Zorgvoorziening Merlijn ademt alles een open, huiselijke sfeer.  Comfortabele zorgappartementen ingericht naar persoonlijke wens, raampartijen die de buitenwereld naar binnen halen, een gezellige woonkamer met zicht op de riante binnentuin en bovenal vriendelijk, betrokken personeel.

Zien en gezien worden

Aan het woord is Ellie van den Brink, eigenaresse en stuwende kracht achter Zorgvoorziening Merlijn,
bevlogen verpleegkundige met hart voor haar werk, bewoners en personeel.
Na jaren te hebben gewerkt in grote zorginstellingen dacht ze: dit kan anders. Ellie zette haar droom om in
werkelijkheid en biedt nu kleinschalige 24-uurs zorg en dagopvang voor mensen waarbij het thuis om
welke reden niet meer gaat.
‘Door onze kleinschaligheid kunnen wij verantwoorde zorg bieden met tijd en aandacht voor onze bewoners.
Zien en gezien worden binnen de kaders van persoonlijke keuzes, zich thuis voelen en welzijn.
Als het onze bewoners goed gaat, gaat het mij ook goed.’

Veiligheid boven alles

‘Met deze visie zocht ik naar een alarmzorgsysteem om optimale veiligheid te bieden aan onze bewoners. Bij HestiCare vond ik deze zorgoplossing in de vorm van een telefooncentrale met daaraan gekoppelde personenalarmering. Op maat gemaakt en betaalbaar. De bewoner draagt een draadloos zendertje met alarmknop om de hals of pols. Via een simpele druk op deze alarmknop ontstaat er via het zorgtoestel in het bewonersappartement een spreek-luisterverbinding met de mobiele telefoon van het personeel. Op het scherm is ook zichtbaar wie alarm slaat. Hierdoor kan de zorg onmiddellijk, ook als een bewoner niet kan communiceren, adequate hulp bieden.

Naast de alarmering is onze voordeurbel op de telefooncentrale aangesloten. Bezoek meldt zich via de intercom op de telefoon van de zorg die vervolgens op afstand de deur kan openen. Nog een bijkomend voordeel van deze telefooncentrale is de mogelijkheid tot aansluiting van het eigen telefoontoestel van een bewoner. Vaak is iemand erg vertrouwd met het toestel vanwege extra grote toetsen, voorgeprogrammeerde nummers, draaischijf, model of kleur. Op deze wijze blijft hun belcomfort behouden.’

Sparringpartner HestiCare

‘Over de samenwerking met Robbert Bakker, mede-eigenaar van HestiCare, ben ik zeer tevreden. Robbert is meedenkend, geeft heldere adviezen bij zorgoplossingen met wakend oog voor onze kleinschaligheid. In overleg plaatste HestiCare een draadloos alarm in de algemene toiletruimte. Zo zijn ook de mensen van de dagopvang, die geen zendertje dragen, binnen onze muren verzekerd van hulp in geval van nood. Toekomstgericht brainstormen we over een traceerbaar alarmvolgsysteem, inzetbaar als een bewoner zelfstandig onze woonvoorziening verlaat voor bijvoorbeeld een wandeling in de buurt. En over de haalbaarheid van een belmat naast het bed van onze bewoners.’

Waardering

‘Tijdens mijn slaapdienst sloeg een bewoonster alarm via haar noodknop. Ik trof mevrouw vervolgens totaal gedesoriënteerd aan op de gang omdat ze het toilet niet kon vinden. Toen mevrouw even later weer gerustgesteld in bed lag, toonde ze enorme dankbaarheid voor mijn hulp. Mevrouw vindt het een prettig idee dat ze niet alleen staat omdat de zorg haar ziet. Familie waardeert deze aanvullende zorgoplossing. Wij van Zorgvoorziening Merlijn zijn blij met de veilige achterwacht van het systeem en daarbij heel positief over het oplossend vermogen van HestiCare. Hiermee is het cirkeltje weer rond.’

Interview en tekst: Saskia Maters – Tekstwerk van Sas


Een dementie vriendelijk Nederland

4 Reacties

dementie Alzheimer Nederland heeft onlangs een aantal cijfers gepubliceerd over dementie in Nederland. Hieruit blijkt dat er op dit moment ongeveer 256.000 mensen lijden aan dementie. Daarvan woont 70% in een thuissituatie. Als de prognoses zoals Alzheimer Nederland deze schetst uitkomen, zal in 2040 het aantal mensen met dementie oplopen tot 500.000. Op dit moment wordt iemand met dementie door 1,7 mantelzorgers ondersteund. Hierbij is sprake van gemiddeld 20 uur zorg per week. 46% van deze mantelzorgers is op dit moment overbelast en nog eens 44% loopt een groot risico op overbelasting. Dat is vaak de reden dat mensen met dementie eerder opgenomen worden in een verpleeghuis. Simpelweg omdat met het wegvallen van mantelzorg er vaak geen andere optie is om zorg te leveren.

Alzheimer Nederland heeft het doorbreken van het taboe op dementie tot één van haar speerpunten gemaakt. Zij streeft naar een dementie vriendelijk Nederland. Diverse gemeenten in Nederland zijn benaderd om deze uitdaging aan te gaan. Bij een aantal van hen hebben inmiddels quickscans plaatsgevonden om vast te kunnen stellen op welke wijze mensen met dementie en hun mantelzorgers ondersteund kunnen worden, zodat iemand met dementie zo lang mogelijk in zijn of haar vertrouwde omgeving kan blijven wonen. Op basis van deze quickscans krijgen gemeenten zicht op de verbeterpunten rond het te voeren beleid met betrekking tot dementiezorg in thuissituaties.

Laten we hopen dat de inzet van technologie om te werken aan een dementie vriendelijk Nederland hoog op de agenda komt te staan. Bijvoorbeeld met dwaaldetectie. Dwaaldetectie maakt het mogelijk dat mensen met dementie de dagelijkse activiteiten zoals wandelen en fietsen zoveel mogelijk zelfstandig kunnen bijven doen. Simpelweg omdat in geval van nood de locatie van iemand in beeld wordt gebracht. Een eenvoudig voorbeeld, maar iedere technologische bijdrage die ervoor zorgt dat mensen met dementie zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven en niet van hun vrijheid worden beroofd is meer dan de moeite waard. Helemaal als hierdoor ook de mantelzorger (voor wie de ‘zorgdruk’ de komen jaren verder zal toenemen) kan worden ontzien.


Informatiebeveiliging is mensenwerk

Reageer  

beveiliging2 Uit een recent uitgevoerd onderzoek van een beveiligingsbedrijf blijkt dat het bij te veel organisaties nog steeds veel te makkelijk is om op het “beveiligde” interne netwerk te komen. Met name bij zorginstellingen die een open karakter kennen.

 

De oorzaak is vaak dat medewerkers onvoldoende alert zijn op beveiligingsrisico’s en dat de consequenties worden onderschat. Door het beveiligingsbedrijf werd steeds dezelfde aanpak gehanteerd:

Er werd een wifi-router geplaatst in het niet voor publiek toegankelijk deel van het gebouw van de organisatie; Via deze wifi-router werd toegang verkregen tot het interne netwerk van de organisatie.

Het toegang krijgen tot het gebouw om de router te plaatsen in een beveiligd geachte ruimte, bleek vaak erg eenvoudig. Door bijvoorbeeld mee te lopen met een medewerker van de betreffende organisatie of door zich voor te doen als onderhoudspersoneel. Na het plaatsen van de router lukte het bijna in alle gevallen vanuit de auto op de parkeerplaats, binnen een dag op het interne netwerk te komen. Het kraken van vaak zwakke wachtwoorden was voor deze professionele hackers geen enkele belemmering. Hieruit blijkt weer eens dat het niet voldoende is om te vertrouwen op de techniek, maar dat ook van iedere medewerker een flinke dosis alertheid wordt gevraagd!


Versterken, verlichten en verbinden

1 Reactie

geemeente-mantelzorg-professionele-zorg“Mantelzorg niet verplichten, maar versterken, verlichten en verbinden.” Dat is kort samengevat de kern van de brief die Staatssecretaris Martin van Rijn in het weekend van 20 juli naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Hoewel de maatregelen nog concreet uitgewerkt moeten worden, is de denkrichting in ieder geval helder en die sluit goed aan op de maatschappelijke ontwikkelingen.
Ook waar het gaat om de versterking van de mantelzorger in de WMO, waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn.

Gemeenten gaan de komende jaren een cruciale rol spelen op zorggebied. Een logische stap want de uitdagingen waar de overheid voor staat om de zorg betaalbaar te houden, vragen om het organiseren van een integrale aanpak op lokaal of regionaal niveau. Dus samenwerkingsverbanden tussen netwerkpartners die innovatieve oplossingen moeten vinden voor een toenemende zorgvraag, waarbij de beschikbare financiële middelen in het meest optimistische scenario gelijk blijven, maar waarschijnlijk minder zullen worden. Dit vraagt om een andere invulling van taken door gemeenten, zorginstellingen en welzijnsorganisaties. Het gaat hierbij niet alleen om het opbouwen van nieuwe externe relaties (bijvoorbeeld de zorginstelling die meer met de gemeente te maken zal krijgen in plaats van het zorgkantoor), maar ook om een andere denkwijze. Want de traditionele zorgaanpak werkt niet langer in een wereld waarbij met minder geld meer moet worden geleverd.

In discussies met gemeenten merken wij vaak dat innovatie vaak wordt ingevuld door de professionele zorgverlener te vervangen door een mantelzorger of vrijwilliger. Tijdens de zogenaamde ‘keukentafelgesprekken’ wordt gekeken of de familie nog een steentje kan bijdragen of dat vrijwilligers wat kunnen betekenen. Dat is in veel gevallen ook mogelijk, maar we moeten er wel alert op zijn dat de mantelzorger niet overbelast raakt. Ook bij een brainstormsessie met ambtenaren van één de vier grootste gemeenten bleek deze traditionele benadering van het ‘keukentafelgesprek’ nog heel centraal te staan.

Er wordt nog onvoldoende gekeken naar de mogelijkheden die technologie en andere innovatieve hulpmiddelen bieden. Dit om de zelfredzaamheid van mensen te vergroten, mantelzorgers zoveel mogelijk te ondersteunen of te ontzien en de communicatie tussen cliënten, zorgprofessionals, mantelzorgers en vrijwilligers te verbeteren. Dat is jammer. Want de kans is groot dat mantelzorgers en vrijwilligers hierdoor vaak onnodig worden belast. Zorginstellingen en welzijnsorganisaties kunnen dit in hun contacten met gemeenten onder de aandacht brengen en er op lokaal niveau voor zorgen dat recht wordt gedaan aan het daadwerkelijk versterken, verlichten en verbinden van mantelzorg.


Als er maar niet iets is gebeurd..

Reageer  

langer zelfstandig thuisAfgelopen maand stond HestiCare op het Smarthomes plein van de Zorg & ICT beurs. Drie boeiende dagen waarop we met veel verschillende mensen goede gesprekken hebben gevoerd. Zo liep iemand onze stand binnen die interesse toonde in onze camera-koffer. Het verhaal hieronder maakt duidelijk waarom.

Zijn moeder was sinds een jaar alleenstaand en toonde verschijnselen van dementie. Opname in een verzorgingshuis was voor haar geen optie. Zij wilde koste wat kost in haar eigen huis blijven wonen. Haar huis vol met herinneringen. De kinderen hadden besloten deze wens voorlopig te respecteren, wat moesten zij anders? ’s Nachts werd moeder steeds onrustiger. De kinderen hadden de indruk dat ze de laatste weken hele nachten rondspookte, zoekend naar haar man. Om ongelukken te voorkomen werd besloten een traphekje te plaatsen zodat moeder in ieder geval niet van de trap zou kunnen vallen. Iedere avond werd zij door één van de kinderen naar bed gebracht en werd het traphekje op slot gedaan. ’s Morgens vroeg werd zij opnieuw bezocht om te helpen met opstaan en aankleden. Iedere ochtend opnieuw, hoopte de kinderen dat alles ’s nachts goed was gegaan. “Als er maar niet iets is gebeurd..”

“Zou jullie camera-koffer niets voor ons zijn?” was de vraag. “Natuurlijk is het fijn om ’s nachts een oogje in het zeil te kunnen houden, vooral wanneer u zelf niet ter plaatse kunt zijn”,was onze reactie. Maar dit was zeker niet het complete antwoord. Als zorginnovator zijn we natuurlijk voorstander van slimme technologie om cliënt en mantelzorgers te ondersteunen. Maar technologie alleen is niet voldoende. Toegankelijkheid van goede en professionele zorg moet voorop blijven staan.

We zijn daarom verheugd dat in het nieuwe zorgakkoord nu een beter perspectief wordt geboden voor zorg thuis; door cliënten een beroep te laten doen op een nieuwe aanspraak thuisverpleging. Uiteraard met inzet van innovatieve technologie!Bewegen en welkomstgroet als vast onderdeel van de dag

Reageer  

“Belevingsgerichte zorg, zintuigactivering, muziektherapie en bewegingsgerichte therapie hebben een positieve invloed op het functioneren van mensen met dementie.” Aldus Annemieke Vink, psycholoog en docent theorie muziektherapie aan het ArtEZ Conservatorium Enschede. In haar zesjarige studie over dementerenden is aangetoond dat muziek en bewegen mensen vitaler houdt en hun gevoel van welbevinden vergroot. De dag beginnen met een leuke welkomstgroet, met een lied of een ongecompliceerde beweegsessie. Aan verzorgenden en verpleegkundigen om deze rituelen vast onderdeel maken van de dagstructuur bij hun cliënten.

HestiCare vindt dat zorgen mensenwerk blijft, maar dat de techniek veel steun kan bieden. Denk hierbij aan de serious gaming, waarbij de cliënt op een leuke manier bewegingsoefeningen gaat doen. Met behulp van beeldbellen kan sociale interactie eenvoudig een vast onderdeel worden van het zorgproces. De ervaring leert dat cliënten dit prettig vinden en zich gaan instellen op deze ‘beeldcontactmomenten’. Bovendien stimuleert het hen betrokken te blijven bij de maatschappij.


Cliënten met ZZP4 zelfstandig?

1 Reactie

In de media was onlangs te lezen dat er in Nederland in totaal 800 verzorgingshuizen zullen verdwijnen. Volgens het beleid van het huidige kabinet moeten ouderen die geen intensieve verzorging nodig hebben straks langer thuis blijven wonen. Het niet nodig hebben van intensieve zorg is een relatief begrip, aangezien volgens dit kabinetsbeleid zelfs cliënten met zorgzwaarte 4 (ZZP 4) vanaf 2016 zelfstandig moeten blijven wonen. Voor uw beeldvorming: ZZP 4 staat voor ouderen die geregeld in de war zijn, veel vergeten, niet meer weten waar ze zijn of welke dag het is, en daardoor in gevaarlijke situaties kunnen belanden.

HestiCare heeft inspirerende gesprekken gevoerd met zorgrelaties, waarin duidelijk wordt dat de organisatie van de zorg in de komende periode stevig onder druk komt te staan. Daarnaast is het volstrekt helder dat de rol van slimme technologie om de zorg te ondersteunen alleen maar groter wordt. Technologie die ouderen in staat stelt om meer regie over de eigen leefomstandigheden te behouden. Bent u betrokken bij dit onderwerp en vindt u het interessant om de visie van HestiCare te vernemen? Laat het ons weten!